Zmeny v kategorizácii liekov k 1. 4. 2014

print

K 1. 4. 2014 sa zvyšujú doplatky u 602 receptových liekov, z toho u 234 o viac ako 1 euro, pričom pri 139 prípravkoch je možná náhrada za obdobný humánny prípravok (generická substitúcia), pri 127 prípravkoch je pritom možná náhrada za lacnejší liek.

K 1. 4. 2014 sa znižujú doplatky u 558 receptových liekov, z toho u 132 prípravkov o viac 1 euro. Počet liekov bez doplatku pacienta je 1 687, čo predstavuje 35 % z celkového počtu liekov. Bez doplatku pacienta alebo s doplatkom do 1 eura je 2 401 liekov (50 % z celkového počtu).

kategorizacia liekov od 1 aprila 2014

kategorizacia liekov_porovananie januar - april 2014

 

 Zvýšenie doplatkov podľa FSKUP

Zvýšenie doplatkov celkovo