Dnes je Svetový deň lekárnikov.

print

Témou tohtoročného Svetového dňa lekárnikov je starostlivosť o pacientov. Ústredný motív podporuje heslo „Farmaceuti: Staráme sa o vás“. S týmto posolstvom korešponduje aj filozofia Roka farmaceuta ako pomáhajúcej profesie, ktorý vyhlásila Slovenská lekárnická komora v tomto roku.

Cieľom Svetového dňa lekárnikov je podporiť a spropagovať aktivity poskytovateľov lekárenskej starostlivosti v zlepšovaní zdravia pacientov na celom svete. Táto iniciatíva si za cieľ kladie aj zvýrazniť vplyv a pridanú hodnotu lekárnikov a ich úlohu v zlepšovaní zdravia pacientov smerom k vládnym autoritám, ostatným zdravotníckym pracovníkom, médiám a širokej verejnosti.

Svetový deň lekárnikov vyhlásila Medzinárodná farmaceutická federácia (FIP).

WPD_2016-FB