Skúsenosti s ezdravím sú viac pozitívne ako negatívne, tvrdí prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ

print

Skúsenosti lekárnikov s elektronickým zdravotníctvom sú podľa prezidenta Slovenskej lekárnickej komory PharmDr. Ondrej Sukeľa viac pozitívne ako negatívne. Uviedol to na dnešnom stretnutí s novinármi. Zdôraznil, že až na niekoľko technických problémov, ktoré súvisia najmä so spustením systému, prináša ezdravie hmatateľné benefity pre pacientov.

„Myslím, že sa všetci môžeme zhodnúť, že systém nie je dokonalý, ale je funkčný a prináša so sebou práve tie benefity, ktoré mal prinášať a pri dostatočnom využívaní týchto výhod systém prinesie ešte viac,“ uviedol prezident SLeK. Zároveň však upozornil aj na niekoľko situácií, ktoré sú spojené s využívaním elektronického zdravotníctva.

„Bohužiaľ, ešte stále sa stretávame so situáciou, že niektorí lekári sú proti samotnému ezdraviu a odmietajú či už pripojenie do systému, alebo samotné používanie identifikátorov,“ zdôraznil O. Sukeľ. Podľa jeho slov ide o malú časť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, avšak dôležité je, že lekár má podľa platnej legislatívy povinnosť vystaviť elektronický preskripčný záznam.

Z celkového počtu viac ako 20 miliónov predpisov, ktoré boli od spustenia ezdravia predpísané elektronicky, väčšina nie je podpísaných. To podľa prezidenta SLeK prináša často sporné situácie medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti. „Takéto lekárske predpisy sú v zásade neplatné, avšak tým, že často krát je súčasne vystavený aj lekársky predpis v papierovej podobe, dá sa považovať za platný. Avšak, keď dospejeme k úplnej elektronizácii, bude nevyhnutné, aby lekárske predpisy boli zo strany lekárov plne podpísané, aby sa nestalo, že sa pacientom začnú odmietať vydávať lieky,“ uviedol O. Sukeľ.

Prezident SLeK upozornil aj na praktiky niektorých lekárov, ktorí posielajú pacientov do konkrétnych lekární za účelom výberu liekov. Môže sa tak diať zo zištných, ale aj nezištných dôvodov. „Je však dôležité pripomenúť, že pacient má právo vybrať si predpísané lieky – aj tie, ktoré sú predpísané elektronicky – v ktorejkoľvek lekárni,“ zdôraznil.

Na záver apeloval na pacientov, aby si pre výbere svojich predpísaných liekov dôslednejšie chránili svoje osobné údaje. Do roku 2021 totiž platí prechodné obdobie, kedy má lekárnik prístup k preskripčným záznamom aj na základe oznámeného rodného čísla pacienta. „Pacientov je potrebné upozorniť, aby nediktovali svoje rodné číslo, ale aby sa v lekárni preukázali sa preukazom poistenca, z ktorého si lekárnik rodné číslo odpíše,“ upozornil Dr. Sukeľ.

E-zdravie súčasne prináša aj striktnejšie dodržiavanie platnosti lekárskeho predpisu. Po úplnej elektronizácii už nebude možné pacientovi vydať liek po uplynutí zákonom stanovenej doby – v prípade bežných liekov 7 dní, v prípade antibiotík 3 dni. „V systéme elektronického zdravotníctva bude preskripčný záznam prístupný iba po dobu platnosti lekárskeho predpisu,“ zdôraznil prezident SLeK.

Od júna tohto roka je v systéme ezdravia k dispozícii funkcionalita opakovaný erecept, ktorá umožňuje predpis opakovaného elektronického receptu s platnosťou maximálne 12 mesiacov. Chronickým pacientom, ktorí sú stabilizovaní a ktorí nepotrebujú návštevu lekára každý mesiac, môže lekár predpísať lieky až na dobu 12 mesiacov s určením frekvencie výberu.

Pacient si tak môže opakovaný recept vybrať v ktorejkoľvek lekárni po predložení elektronického občianskeho preukazu s čipom, resp. v prechodnom období prostredníctvom zdravotného preukazu. Podľa prezidenta SLeK je táto funkcionalita v súčasnosti najväčším benefitom elektronického zdravotníctva pre pacientov a v budúcnosti môže významným spôsobom odbremeniť všeobecných lekárov aj špecialistov.

Podľa prezidenta SLeK takmer všetky lekárne na Slovensku – až na pár výnimiek – sú pripravené prijať a spracovať elektronický recept a sú zapojené so systému ezdravia.