Národné centrum zdravotníckych informácií spustilo portál s otvorenými dátami

print

Portál prináša údaje zo systému ezdravie. K dispozícii sú napríklad informácie o počte pripojených lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok, ambulancií a zdravotníckych pracovníkov.

Dostupné sú aj štatistiky o vývoji predpísaných a vydaných ereceptov, dosiahnuté úspory z elektronickej preskripcie, prehľad o celkovej sume zapaltenej za lieky a ďalšie. Zaujímovosťou je prehľad o počte podpísaných a nepodpísaných elektronických receptov a zobrazenie počtu ich vydaní u poskytovateľov lekárenskej starostlivosti.

“Cieľom projektu je sprístupniť informácie pre odbornú verejnosť aj pacientov. Do budúcnosti počítame s rozšírením informácií napríklad o výskyt chrípkových ochorení na Slovensku alebo o predikciu vybraných ochorení,” uviedol generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.

Údaje sú anonymizované a je možné ich filtrovať podľa viacerých kritérií. Portál je dostupný na stránke: https://ezdravie.nczisk.sk/sk

Systém ezdravie aktuálne využíva viac ako 66 % poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Celkový počet miest poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v ezdraví je 16 259 a celkový počet pripojených ústavných zdravotníckych zariadení je 122.

ezdravie_nczi_resize